SAM405

SAM405

Afmetingen
SAM405-4102X102XH41
SAM405-7130X70XH41